งานประดิษฐ์ 

 

สิ่งประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

 

 

                "ผ้าใยบัว" วัสดุง่ายๆ ที่สามารถนำไปสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่สวยงามได้หลายรูปแบบนับไม่ถ้วน และสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย สำหรับคราวนี้เราลองมาทำงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 3 รูปแบบด้วยกัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่มาก รับรองว่าไม่ยากแต่ทำออกมาแล้วสวยงามทีเดียว  ทำออกมาแล้วตอนนี้ช่วงฝึกฝีมือก็อาจจะนำไปเป็นของขวัญให้เพื่อน ๆ ก่อน ไว้ฝีมือเข้าขั้นค่อยนำออกไปวางขาย เป็นรายได้เสริมในยุคน้ำมันแพง....  
 

1.ผ้าใยบัวแมลงปอ

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

 

 
  1. ผ้าใยบัว  
2. ลวดเบอร์ 26  (2 เส้น)
3. ด้ายสีขาว
4. ฟลอร่าเทป
5. ลูกปัด
6. คีมตัดลวด
7. คีม
8. แกนทรงกลม
9. กรรไกร
         
 

วิธีทำแมลงปอ (1)

 
 

การทำปีก

 

 

1. นำลวดมาขดเป็นวงด้วยแกนทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 อัน  
     
     
 

2. จากนั้นนำลวดอีกเส้นมาขดเป็นวงด้วยแกนทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. จำนวน 2 อัน อีกเช่นกัน

 
     
     

 

3. เสร็จแล้ววางเตรียมไว้  
     
     

 

4. นำลวดที่ขดไว้ทั้ง 4 อัน มายืดให้เป็นรูปวงรี  
     
     

 

5.วางเทียบดูให้ขนาดใกล้เคียงกัน  
     
     

 

6. แล้วขึงผ้าใยบัวที่ขดลวดทั้ง 4 อันให้ตึง  
     
     
  7. แล้วพันด้วยด้ายให้แน่น  
     
     
  8. ตัดปลายด้ายออกดูให้สวยงาม  
     
     
     
     
     
  9. จับขดลวดที่ขึงผ้าใยบัวเรียบร้อยแล้ว มาประกบคู่กัน (ใหญ่-ใหญ่) (เล็ก-เล็ก)  พันด้วยด้ายให้แน่น   
     
     
  10. จากนั้นใช้มือดัดให้กางออก  
     
     
  11. วางเตรียมไว้ก่อน  
     
 
 

วิธีทำแมลงปอ (2)

 
 

การเข้าตัว

 

 

1. นำลวดเส้นยาว 10 ซม. ใช้คีมจับปลายให้เป็นปม  
     
     
 

2. แล้วร้อยลูกปัดเม็ดเล็กสลับกับลูกปัดท่อนยาว

 
     
     

 

3. ดูให้เรียงได้ 5 ท่อน แล้วร้อยด้วยลูกปัดที่ใช้ทำตัว  
     
     

 

4. ดัดลวดที่เหลือให้งอลงล็อคลูกปัดไว้  
     
     

 

   
     
     

 

5. นำลวดเส้นสั้น 8 ซม. ร้อยลูกปัดที่เป็นตัวย้อนมาทางหัว  
     
     
  6. แล้วใส่ลูกปัดที่เป็นหัวพับลวดย้อนลงมามัดกับลวดเส้นแรก  
     
     
  7. เสร็จแล้วส่วนลำตัว...  
     
     
  8. นำปีกที่เตรียมไว้ ซ้อนปีกเล็กไว้ข้างล่าง  
     
     
  9. นำมาประกอบเข้ากับตัวโดยวางใต้ลูกปัดท่อนตัว  
     
     
  10. บิดลวดทั้งสองเส้นให้แน่น  
     
     
  11.  แล้วพันด้วยฟลอร่าเทป  
     
     
  12.  เสร็จเรียบร้อย  
     
 

2.ผ้าใยบัวผีเสื้อ

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

 

 
  1 ผ้าใยบัว  
2 ลวดเบอร์ 26  (2 เส้น)
3 ด้ายสีขาว
4 ฟลอร่าเทป
5 ลูกปัด
6 คีมตัดลวด
7 คีม
8 แกนทรงกลม
9 กรรไกร
10 ไม้แหลม
 
 

วิธีทำผีเสื้อ (1)

 
 

การทำปีก

 

 

1. นำลวดมาพันรอบไม้แหลม 6-7 รอบ (ถ้าอยากให้ปีกมีรอยหยักมาก ก็พันมากรอบ)  
     
     
 

2.นำลวดมาขดเป็นวงด้วยแกนทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 อัน

 
     
     

 

3. จากนั้นนำลวดอีกเส้นมาพันรอบไม้แหลม 6-7 รอบเหมือนเดิม  
     
     

 

4. แต่คราวนี้นำลวดมาขดเป็นวงด้วยแกนทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. จำนวน 2 อัน  
     
     

 

5. วางเตรียมไว้  
     
     

 

6. นำลวดที่ขดไว้ทั้ง 4 อัน มายืดให้เป็นรูปวงรี  
     
     
     
     
     
  7. แล้วขึงผ้าใยบัวที่ขดลวดทั้ง 4 อันให้ตึง  
     
     
  8. พันด้วยด้ายให้แน่น  
     
     
  9. เสร็จแล้ววางเตรียมประกอบ    
     
     
  10. จับขดลวดที่ขึงผ้าใยบัวเรียบร้อยแล้ว มาประกบคู่กัน (ใหญ่-ใหญ่) (เล็ก-เล็ก)   
     
     
  11. พันด้วยด้ายให้แน่น   
     
     
  12. แล้วดัดให้กางออก  
     
     
  13. เตรียมไว้ประกอบกับตัวต่อไป  
     
 
 

วิธีทำผีเสื้อ (2)

 
 

การเข้าตัว

 

 

1.  นำลวด 2 เส้น ความยาวประมาณ 10 ซม. 2 เส้น บิดลวดทั้งสองเส้นให้ห่างจากปลายข้างใดข้างหนึ่งประมาณ 3 ซม. เมื่อพันเสร็จแล้วให้ดัด ให้ลวดตั้งขึ้นแล้วดึงให้ปลายลวดแยกห่างกัน  
     
     
 

2.แล้วนำลูกปัดส่วนหัว ร้อยเข้าไปด้านปลายลวดทั้งสองเส้นนั้น

 
     
     

 

3.แล้วดึงลวดให้งอลงมา 1 เส้น อีกเส้นหนึ่งให้เหยียดไว้  
     
     

 

4. นำลูกปัดท่อนตัวมาร้อยไปที่ลวดเส้นเดียวนั้นให้ติดกับลูกปัดส่วนหัว  
     
     

 

5. แล้วงอลวดด้านปลายพับลงมา  
     
     

 

6.นำปีกผีเสื้อที่ทำไว้มาวางใต้ตัว  
     
     
  7. บิดลวดทุกเส้นรวมกันให้แน่น  
     
     
  8. พันด้วยฟลอร่าเทป  
     
     
  9.ดัดปลายหนวดให้ม้วนเป็นวง ให้สวยงาม  
     
     
  10. เสร็จแล้วผีเสื้อ..เตรียมโบยบินได้  
     
 

3.ผ้าใยบัวตัวหนอน

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

 

 
  1 ผ้าใยบัวสีเขียว และสีอื่น ๆ  
2 ลวดเบอร์ 26 
3 ด้ายสีขาว
4 ฟลอราเทป
5 ลูกปัดสีดำ,สีขาว สีอื่น ๆ
6 คีมตัดลวด
7 คีม
8 แกนทรงกลม
9 ปืนกาว,กาวตราช้าง
10 ผ้าใยสังเคราะห์
11 ไม้จิ้มฟัน
12 กรรไกร
13 แม่เหล็ก
 
 

วิธีทำ

 
     

 

1.  นำลวดมาพันแกนทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง อย่างน้อย 4 ซม. 1 อัน  
     
     
 

2. ดูให้เป็นวงสวยงาม

 
     
     

 

3.นำลวดที่ขดไว้ (ข้อ 1) มาดัดให้เป็นรูปใบไม้  
     
     

 

4. ใช้คีมช่วยดัดด้วย  
     
     

 

5. ดูให้สวยงาม  
     
     

 

6.  ขึงผ้าใยบัวสีเขียว  
     
     
  7. แล้วพันด้วยด้ายให้แน่น  
     
     
  8. ทำอย่างนี้ให้ได้ 2 ใบ  
     
     
  9. พันก้านใบด้วยฟลอร่าเทป  
     
     
  10.นำผ้าใยบัวอีกสีหนึ่งมาหุ้มผ้าใยสังเคราะห์ ให้ได้ขนาดที่ต้องการ (เปลี่ยนสีได้ตามชอบหลายๆสี)  
     
     
  11. พันด้วยด้ายให้เป็นก้อนทรงกลม  
     
     
  12. ตัดผ้าส่วนที่เกินให้เรียบร้อย    
     
     
  13.นำผ้าใยบัวที่หุ้มเรียบร้อยแล้วมาพันด้วยด้ายให้เป็นข้อ ๆ 3-4 ข้อ  
     
     
  14. ผูกปมด้ายให้ดีแล้วตัดปลายด้ายให้สวยงาม  
     
     
  15.นำหนอนที่เสร็จแล้วสีใดก็ได้ไปติดบนใบไม้  ด้วยปืนกาว  
     
     
  16.นำลูกปัดสีดำมาติดเป็นตาของหนอน  
     
     
  17. เอาไม้จิ้มฟันช่วยในการติดลูกตาหนอน  
     
     
  18. นำลูกปัดสีทองหรือสีขาว สีอื่น ๆ ที่ต้องการมาติดเป็นจุด บนหลังหนอนเป็นแถวคู่ 3-4 แถว  
     
     
  19. ติดให้เรียงกันสวยงาม    
     
     
  20. นำแม่เหล็กติดหลังใบไม้ด้วยปืนกาว  
     
 
 

ข้อแนะนำ

 
 
             หากคุณทำเสร็จแล้ว อาจเลือกวัสดุหลาย ๆ อย่างที่จะนำไปติดด้านหลัง เช่นเข็มกลัด, พวงกุญแจ, แม่เหล็ก  หรืออื่น ๆ อีกมากมายตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน... 

              * แหล่งซื้อผ้าใยบัว    : ตลาดสำเพ็ง
                                            
 : ร้านขายอุปกรณ์สำหรับงานฝีมือ
                                             
:
มุมเย็บปักถักร้อยในห้างสรรพสินค้าทั่วไป

 copyright © 2002 archeep.com