งานประดิษฐ์ 

 

ดอกไม้ธนบัตร

 

 

 

       งานประดิษฐ์เดือนนี้ มาจากเสียงเรียกร้องจาก e-mail และเว็บบอร์ด ที่อยากให้เสนอวิธีการพับดอกไม้ธนบัตร หวังว่าคงจะถูกใจทุก ๆ ท่านนะคะ วิธีการทำก็ไม่ยากนัก คนที่พอมีฝีมือทางด้านศิลปะเห็นแล้วต้อง บอกว่าทำง่ายมาก บางท่านอาจจะทำได้สวยกว่าทีมงานเราด้วย  ใครพับออกมาแล้วสวยงามขนาดไหนช่วยถ่ายรูปส่งมาอวดให้ทีมงาน อาชีพ.คอม ได้ชมเป็นขวัญตา ก็จะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ...มาดูวิธีการทำกันดีกว่าค่ะ
             

 
 
 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

 

 
  1.  ธนบัตรขนาดต่าง ๆ  
2. ใบกุหลาบ (ขนาดเบอร์ 5)
3. ลวดต้น (ขนาด 14x18 ซม.)
4. ฟลอล่าเทป
5. กาวลาเท็กซ์
6. กรรไกร
7. เข็มหมุด
         
 

วิธีทำ

 
     
 

1) วิธีพับดอกกุหลาบธนบัตร (แบบดอกตูม)

 
     

 

1. นำธนบัตรพับครึ่งรีดให้เรียบ  
     
     
 

2. พับธนบัตรเข้ามาประมาณ 1 เซ็นติเมตร รีดให้เรียบ

 
     
     
 

3. กางธนบัตรออกจะได้รอยที่รีดกระดาษ 3 เส้น

 
     
     

 

4. ใช้กรรไกรรีดธนบัตรข้างซ้ายตรงมุมบนโค้งให้งอเข้าหาตัว  
     
     

 

5. ใช้กรรไกรรีดธนบัตรข้างซ้ายตรงมุมล่างให้โค้งงอไปในทางตรงกันข้ามกับด้านบน  
     
     

 

6. ใช้กรรไกรรีดธนบัตรอีกด้านตรงมุมบนโค้งให้งอเข้าหาตัว  
     
     

 

7. ใช้กรรไกรรีดธนบัตรด้านที่เหลือตรงมุมล่างโค้งให้งอออกจากตัว  
     
     
  8. จับมุมด้านซ้ายและด้านขวาม้วนให้ชนกันทำด้านขวาอีกด้านเหมือนกัน  
     
     
  9. พับมุมขวาด้านล่างที่มีรอยเส้นแรกพับเข้ามาหาเส้นที่สองให้เป็นสามเหลี่ยม  
     
     
  10. พับมุมซ้ายด้านล่างที่มีรอยเส้นที่สามพับเข้ามาหาเส้นที่สองให้เป็นสามเหลี่ยมชนกัน  
     
     
  11. กลับดูด้านหลังจะได้เป็นมุมสามเหลี่ยม พับอีกด้านเหมือนข้อ 9 ข้อ 10  
     
     
  12. พับมุมสามเหลี่ยมให้อยู่ตรงกลาง  
     
     
  13. มุมสามเหลี่ยมสองด้านพับเข้าหากันตรงกลาง  
     
     
  14. ทากาวลาเท็กซ์มุมสามเหลี่ยมสองด้านติดกันก็จะได้ฐานเป็นมุมสี่เหลี่ยม  
     
     
  15. นำเข็มหมุดเจาะเข้าไปตรงกลางดอกกุหลาบ  
     
     
  16. แทงให้ทะลุออกมาอีกด้าน  
     
     
  17. นำใบกุหลาบ 2 ใบมาประกบคู่กับลวดต้น  
     
     
  18. นำฟลอล่าเทปตัดแบ่งครึ่งตามยาวจะได้ 2 เส้น นำเส้นหนึ่งยืดออกมาพันใบกุหลาบและลวดต้น  
     
     
  19. นำใบกุหลาบีก 2 ใบมาประกบคู่ตรงข้ามกับลวดต้นใช้ฟลอล่าเทปพันก้านใบกุหลาบกับลวดต้น  
     
     
  20. กางใบกุหลาบออกทั้ง 4 ใบ พันฟลอล่าเทปลงมาประมาณ 1 ฝ่ามือ  
     
     
  21. นำฟลอล่าเทปมาพันก้านใบกุหลาบใบที่ 1  
     
     
  22. นำใบกุหลาบ ใบที่ 2-3 จับคู่กันตรงปลายก้านใบกุหลาบที่ 1  
     
     
  23. นำฟลอล่าเทปมาพันก้านใบกุหลาบให้สุดใช้กรรไกรตัดออก จะได้กลีบเลี้ยงดังภาพ  
     
     
  24. นำลวดต้นที่พันฟลอล่าเทปค้างอยู่มาพันกลีบเลี้ยงกุหลาบ  
     
     
  25. พันลงมาให้สุดลวดต้นแล้วใช้กรรไกรตัดออก  
     
     
  26. ปักเข็มหมุดไปตรงกลางดอก จากนั้นนำดอกกุหลาบมาเสียบตรงกลางลวดต้น  
     
     
  27. ดัดใบกุหลาบทั้ง 4 ใบขึ้นมาหุ้มดอกกุหลาบ... เสร็จขั้นตอนการพับธนบัตรเป็นกุหลาบแบบดอกตูม  
     

2) วิธีพับดอกกุหลาบธนบัตร (แบบดอกบาน)

     
  1. นำธนบัตรพับครึ่งรีดให้เรียบพับธนบัตรเข้ามาประมาณ 1.5 เซ็นติเมตร รีดให้เรียบ  
     
     
  2. กางธนบัตรออกจะได้รอยที่รีดกระดาษ 3 เส้น  
     
     
  3. ใช้กรรไกรรีดมุมธนบัตรให้โค้งงอเข้าหาตัว  
     
     
  4. ทำเหมือนกันให้ครบทุกมุม  
     
     
  5. จับมุมด้านซ้ายและด้านขวาม้วนให้ชนกันทำด้านขวาอีกด้านเหมือนกัน  
     
     
  6. กลับธนบัตรอีกด้านให้เหมือนดังภาพ  
     
     
  7.พับมุมซ้ายด้านล่างที่มีรอยเส้นแรกพับเข้ามาหาเส้นที่สองให้เป็นสามเหลี่ยม  
     
     
  8. พับมุมขวาด้านล่างที่มีรอยเส้นที่สามพับเข้ามาหาเส้นที่สองให้เป็นสามเหลี่ยมชนกัน  
     
     
  9.พับอีกด้านเหมือนข้อ 6 ข้อ 7 ดังภาพ  
     
     
  10. กลับอีกด้านก็จะได้มุมสามเหลี่ยมทั้งสองมุม  
     
     
  11. พับมุมสามเหลี่ยมสองด้านพับเข้าหากัน ทากาวที่พับมุมสามเหลี่ยมทั้งสองด้าน  
     
     
 

12. จะได้ดอกกุหลาบบาน (ทำไว้ 2-3 ดอกหรือตามจำนวนกลีบที่ต้องการจะทำซ้อนนะคะ)

 
     
     
  13. นำดอกกุหลาบตูมมาเสียบตรงกลางดอกกุหลาบบาน  
     
     
 

14. ก็จะได้ดอกกุหลาบกลีบซ้อนเหมือนดังภาพ

 
     
     
  15. นำดอกกุหลาบที่ทำเตรียมไว้มาเสียบสับหว่างกัน (ตามจำนวนกลีบที่ต้องการจะทำซ้อน)  
     
     
 

16. ก็จะได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่ค่ะ

 
     
     
  17. ลองตรวจดูปรับแต่งให้สวยงานทุกมุม  
     
     
  18. ปักเข็มหมุดลงไปตรงกลางดอก จากนั้นนำดอกกุหลาบมาเสียบตรงกลางลวดต้นที่ทำเตรียมไว้เหมือนดังภาพ...  
     
     
  19. เสร็จแล้วค่ะ ขั้นตอนการพับธนบัตรเป็นกุหลาบแบบดอกบาน นำไปประกอบกับแบบดอกตูมให้เป็นช่อ แล้วไปปักแจกันได้เลยค่ะ...  
     
 

ข้อแนะนำ

 
 
  • ควรเตรียมลวดต้นและกลีบเลี้ยงไว้ก่อนที่จะนำดอกมาเสียบที่ลวดต้น (ตามขั้นตอนที่ 15-22 ในวิธีการทำส่วนแรก)

  • ขนาดการพับธนบัตรดอกตูม 1 ซม. , ขนาดการพับธนบัตรดอกบาน  1.5 ซม. ยิ่งซ้อนกลีบมากหลายชั้นดอกก็จะยิ่งบานมากขึ้น

  • ในการซ้อนกลีบแต่ละชั้น  ควรวางให้กลีบสับหว่างกันเพื่อความสวยงาม

 


 


copyright © 2007 archeep.com