งานประดิษฐ์ 

 

สร้อยข้อมือคริสตัล (เทียม)

 

 

 

       คุณๆคงเห็นกันมามากแล้วสำหรับสร้อยคอและสร้อยข้อมือคริสตัล (เทียม) ที่มีขายกันอยู่มากมาย  ราคาก็ไม่ถูกไม่แพง  แต่จะดีกว่าไหมคะ  หากว่าเราสามารถทำได้เอง ไม่ว่าจะทำไว้ใช้หรือจะทำขายเป็นอาชีพเสริม นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังได้เงินค่าขนมเป็นของแถมอีกด้วย สำหรับครั้งนี้เราขอนำเสนอการทำสร้อยข้อมือแบบลายแบนค่ะ เชิญชมรายละเอียดและวิธีการทำดังต่อไปนี้เลย...  

 
 
 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

 

 
  1. คริสตัล (เทียม) หรือลูกปัด (แบบและสีตามที่ต้องการ)  
2. เอ็นสำหรับร้อย เบอร์ 20
3. กรรไกร
4. น้ำยาเคลือบเล็บสีที่ต่างกับสีของเอ็น
5. เข็มหมุด
6 ยางลบ
         
 

วิธีทำ (สร้อยข้อมือลายแบน)

 
       
     

 

1.ตัดเอ็นยาวประมาณ 1 ไม้บรรทัด ที่ทบแล้วสำหรับสร้อยข้อมือ 6 นิ้ว  
     
     
 

2. ใช้ยาทาเล็บทาที่ปลายเอ็นทั้ง 2 ด้าน เพื่อที่เวลาร้อยจะได้เห็นถนัดตา

 
     
     
 

3. จับเอ็นคู่ร้อยลูกปัด 15 เม็ด

 
     
     

 

4. ลูกปัดเม็ดที่ 16 นำเอ็นสวนกัน  
     
     

 

5.ปล่อยลูกปัดลงมาให้สุดดึงเอ็นให้ตึงดังภาพ  
     
  6. ใส่ลูกปัดซ้าย 1 เม็ด ขวา 1 เม็ด ปล่อยลูกปัดลงมา  
     
  7. ใส่ลูกปัด 1 เม็ด นำเอ็นมาสวนกัน  
     
     
  8. นำเอ็นข้างซ้ายใส่ปล้องอ้อย 1 เม็ดแล้วปล่อยลงมา  
     
     
  9. ใส่ลูกปัดข้างซ้าย 4 เม็ดปล่อยลงมา  
     
     
  10. นำเอ็นข้างซ้ายแทงลูกปัดเม็ดแรกย้อนขึ้นมา  
     
     
  11. ดึงเอ็นข้างซ้ายให้ตึงดังภาพ  
     
     
  12. นำเอ็นข้างขวาใส่ปล้องอ้อย 1 เม็ดแล้วปล่อยลงมา  
     
     
  13. ใส่ลูกปัดข้างขวา 4 เม็ดปล่อยลงมา  
     
     
  14. นำเอ็นข้างขวาแทงลูกปัดเม็ดแรกย้อนขึ้นมา  
     
     
  15. ดึงเอ็นข้างขวาให้ตึงดังภาพ  
     
     
  16. ใส่ปล้องอ้อยข้างละ 1 เม็ด  
     
     
  17. ใส่ลูกปัด 1 เม็ด เอ็นสวนกัน  
     
     
  18. ดึงเอ็นให้ตึงดังภาพ  
     
     
  19. ใส่ลูกปัด ข้างละ 1 เม็ดแล้วปล่อยลูกปัดลงมา  
     
     
  20. ใส่ลูกปัด 1 เม็ด เอ็นสวนกัน  
     
     
  21. ทำไปเรื่อย ๆ ตามขั้นตอนที่ 6-20 ทำให้ได้ความยาวที่ต้องการ 5-6 นิ้ว ดังภาพ  
     
     
  22. ตอนสุดท้ายใส่ลูกปัด 1 เม็ด เอ็นสวนกันเมื่อทำถึงขั้นตอนที่ 21  
     

 วิธีการทำตะกร้อ

       
  เอ็นซ้าย    เอ็นขวา    สลับ
    3            1           -
    4          สลับ    เดินหน้า 1
    3          สลับ    เดินหน้า 1
    3          สลับ    เดินหน้า 1
    3          สลับ    เดินหน้า 2
    2          สลับ    เดินหน้า 1
    3          สลับ    เดินหน้า 2
    2          สลับ    เดินหน้า 2
    2          สลับ    เดินหน้า 2
    2          สลับ    เดินหน้า 3
    1          สลับ    วนเก็บงาน
 
     
     
  1. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ
เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 3 เม็ด
 
     
     
  2. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นขวา ใส่ลูกปัด 1 เม็ด
 
     
     
  3. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นสลับ
 
     
     
  4. ดึงเอ็นให้แน่นดังภาพ  
     
     
  5. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 4 เม็ด
 
     
     
  6. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นสลับลูกปัดเม็ดที่ 4
 
     
     
  7. ดึงเอ็นให้แน่นดังภาพ  
     
     
  8. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เดินหน้า 1 ความหมายคือ เดินเม็ดห่วงถัดไปคือเอ็นขวา
 
     
     
  9. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 3 เม็ด
 
     
     
  10. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นสลับลูกปัดเม็ดที่ 3
 
     
     
  11. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เดินหน้า 1 ความหมายคือ เดินเม็ดห่วงถัดไปคือเอ็นขวา
 
     
     
  12. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 3 เม็ด
 
     
     
  13. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นสลับลูกปัดเม็ดที่ 3
 
     
     
  14.เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เดินหน้า 1 ความหมายคือ เดินเม็ดห่วงถัดไปคือเอ็นขวา
 
     
     
  15. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 3 เม็ด
 
     
     
  16. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นสลับลูกปัดเม็ดที่ 3
 
     
     
  17. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เดินหน้า 2 ความหมายคือ เดินเม็ดห่วงถัดไปคือเอ็นขวา
 
     
     
  18. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 2 เม็ด
 
     
     
  19. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นสลับลูกปัดเม็ดที่ 2
 
     
     
  20. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เดินหน้า 1 ความหมายคือ เดินเม็ดห่วงถัดไปคือเอ็นขวา
 
     
     
  21. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 3 เม็ด
 
     
     
  22. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นสลับลูกปัดเม็ดที่ 3
 
     
     
  23.เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เดินหน้า 2 ความหมายคือ เดินเม็ดห่วงถัดไปคือเอ็นขวา
 
     
     
  24. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 2 เม็ด
 
     
     
  25. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นสลับลูกปัดเม็ดที่ 2
 
     
     
  26. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เดินหน้า 2 ความหมายคือ เดินเม็ดห่วงถัดไปคือเอ็นขวา
 
     
     
  27. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 2 เม็ด
 
     
     
  28. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นสลับลูกปัดเม็ดที่ 2
 
     
     
  29. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เดินหน้า 2 ความหมายคือ เดินเม็ดห่วงถัดไปคือเอ็นขวา
 
     
     
  30. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 2 เม็ด
 
     
     
  31. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นสลับลูกปัดเม็ดที่ 2
 
     
     
  32. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เดินหน้า 3 ความหมายคือ เดินเม็ดห่วงถัดไปคือเอ็นขวา
 
     
     
  33. เอาเอ็นเข้าหาตัวดูตามวิธีการทำตะกร้อ

เอ็นซ้าย ใส่ลูกปัด 1 เม็ด
เอ็นสลับลูกปัดเม็ดที่ 1
 
     
     
  34. วนเก็บงานผูกเอ็นให้แน่นแทงเอ็นลงในตะกร้อโผล่ตรงไหนให้ร้อยไปตามลูกปัด 3-4 ครั้ง อีกข้างทำเหมือนกันดึงเอ็นให้แน่นแล้วตัดเอ็น 2 เส้น  
     
     
  35. เสร็จแล้วค่ะสร้อยข้อมือแบบลายแบน  
     
 

ข้อแนะนำ

 
 
  • หากต้องการเพิ่มมูลค่าของสร้อยข้อมือคริสตัลเทียม คุณๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นเม็ดคริสตัลแท้ได้นะคะ แต่ราคาต้นทุนในการทำก็จะสูงตามไปด้วยค่ะ...

 


 


Copyright © 2007  Archeep.Com  All rights reserved