ดิน Sumo

งานปั้นจากดินซูโม่

สบู่ดิบใส

ชุดคิทเพื่อการศึกษาทดลอง

 
 
 
 
  งานประดิษฐ์ 

 

งานพับกระดาษรูปหงส์

 

 

 

         งานประดิษฐ์ของเดือนนี้ หากใครมีกระดาษสวยงามต่างๆ  หรือแม้แต่กระดาษห่อของขวัญที่ไม่ได้ใช้แล้ว อย่าทิ้งนะคะ คุณๆสามารถนำกระดาษมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำมาพับประกอบกันเป็นตัวหงส์เพื่อใช้ใส่ของ หรือถ้าใครทำได้สวยงามมากๆ ก็นำไปเป็นของชำร่วยได้เลยค่ะ     งานนี้อาจจะต้องใช้ฝีมือและความพยายามสักหน่อยนะคะ แต่ทีมงานเราก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกท่านไปได้   มาดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยค่ะ

 
 
 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 

 

 
  1. กระดาษห่อของขวัญแบบละสีต่างๆ  
2. กาวลาเท็กซ์
3. ไม้บรรทัด
4. กรรไกร คัตเตอร์
5. ลูกตาพลาสติก 1 คู่
6. ดินสอ
7. ไม้ไอติม
 
 

ขั้นตอนการทำ         (คลิกหัวข้อที่ต้องการเพื่อไปที่หัวข้อนั้นอย่างรวดเร็ว)

 
 
  1. ขั้นตอนการประกอบตัวหงส์  
2. ขั้นตอนการเข้าอกหงส์
3. ขั้นตอนการเข้าปีกหงส์
4. ขั้นตอนการเข้าหางหงส์
5. ขั้นตอนการเข้าคอหงส์
6. ขั้นตอนการเข้าปากและติดตาหงส์
         
 

วิธีทำ

 
     

 

1. นำไม้บรรทัดมาวัดความกว้างและความยาวของกระดาษแต่ละชิ้นให้ได้ 3 x 5.5 ซม.  
     
     
 

2.ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดกระดาษแต่ละชิ้นออกมา (กระดาษ 1 แผ่น ตัดเป็นชิ้นเล็กๆได้ 207 ชิ้น หงส์หนึ่งตัวใช้กระดาษในการพับทั้งสิ้น 297 ชิ้น)

 
     
     
 

3. พับกระดาษตามยาวลงมาครึ่งหนึ่งรีดกระดาษให้เรียบ

 
     
     

 

4. พับกระดาษเข้าหากันรีดกระดาษให้เรียบ  
     
     

 

5. พับกระดาษด้านซ้ายให้อยู่ตรงกลางรีดกระดาษให้เรียบ  
     
     

 

6. พับกระดาษด้านขวาให้อยู่ตรงกลางรีดกระดาษให้เรียบ  
     
     

 

7. กลับกระดาษอีกด้าน  
     
     
  8. พับมุมกระดาษด้านขวารีดให้เรียบ  
     
     
  9. พับมุมกระดาษด้านซ้ายรีดให้เรียบ  
     
     
  10. พับกระดาษด้านขวาเข้าหากันรีดให้เรียบ  
     
     
  11. พับกระดาษด้านซ้ายเข้าหากันรีดให้เรียบ  
     
     
  12. พับกระดาษด้านขวาและซ้ายเข้าหากันก็จะได้ดังภาพ คือ ด้าน A  
     
     
  13. พับกระดาษด้านขวาและซ้ายเข้าหากันก็จะได้ดังภาพ คือ ด้าน B  
     
     
  14. สรุปขั้นตอนการพับหงส์กระดาษ  
     
     
  15. พับกระดาษเสร็จแล้วนำมาเสียบกระดาษต่อ ๆ กันดังภาพ  
     
     
  16. 1 แถว ใช้กระดาษพับแล้ว 24 ชิ้น  
     
   
 

1. ขั้นตอนการประกอบตัวหงส์

 
     

 

1. นำกระดาษที่พับเสร็จแล้วเอาด้าน A มา 2 ชิ้น  
     
     
 

2. นำกระดาษอีก 1 ชิ้นทากาวเข้าไปในช่องทั้ง 2 ด้าน

 
     
     
 

3. นำกระดาษที่ทากาวเสร็จแล้วมาเสียบกระดาษตรงกลางด้าน A 2 ชิ้น เข้าหากัน

 
     
     

 

4. นำกระดาษอีก 1 ชิ้นจับคู่กันดังภาพ  
     
     

 

5. นำกระดาษที่ทากาวเสร็จแล้วมาเสียบตรงกลางเข้าหากัน  
     
     

 

6. ทำอย่างนี้เหมือนกันจนครบ 2 ชั้น
ชั้นที่ 1 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
ชั้นที่ 2 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
ก็จะได้ฐานของลำตัวหงษ์ ด้าน A 2 ชั้น
 
     
     

 

7. ชั้นที่ 3 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น นำกระดาษด้าน B ทากาวเสียบสับหว่างให้ครบชั้น  
     
     
  8. ชั้นที่ 4 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น นำกระดาษด้าน B ทากาวเสียบสับหว่างให้ครบชั้น  
     
     
  9. ชั้นที่ 5 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
ชั้นที่ 6 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
ชั้นที่ 7 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
ชั้นที่ 8 ใช้กระดาษ 24 ชิ้น
นำกระดาษด้าน B ทากาวเสียบสับหว่างให้ครบชั้น
 
     
     
  10. เสร็จแล้วค่ะชั้นที่ 8 ก็จะได้ขั้นตอนประกอบตัวหงส์ดังภาพ  
     
   
 

2. ขั้นตอนการเข้าอกหงส์

 
     
  1. ชั้นที่ 1 ใช้กระดาษ 8 ชิ้น นำกระดาษด้าน B ทากาวเสียบสับหว่างให้ครบชั้น  
     
     
 

2. ชั้นที่ 2 ใช้กระดาษ 7 ชิ้น
ชั้นที่ 3 ใช้กระดาษ 6 ชิ้น
ชั้นที่ 4 ใช้กระดาษ 5 ชิ้น
ชั้นที่ 5 ใช้กระดาษ 4 ชิ้น
ชั้นที่ 6 ใช้กระดาษ 3 ชิ้น
ชั้นที่ 7 ใช้กระดาษ 2 ชิ้น
ชั้นที่ 8 ใช้กระดาษ 1 ชิ้น
นำกระดาษด้าน B ทากาวเสียบสับหว่างให้ครบชั้นเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการเข้าอกหงส์

 
     
   
 

3. ขั้นตอนการเข้าปีกหงส์

 
     
  1. ชั้นที่ 1 ใช้กระดาษข้างละ 4 ชิ้น (ขวา) และ (ซ้าย)
ชั้นที่ 2 ใช้กระดาษข้างละ 3 ชิ้น (ขวา) และ (ซ้าย)
ชั้นที่ 3 ใช้กระดาษข้างละ 2 ชิ้น (ขวา) และ (ซ้าย)
ชั้นที่ 4 ใช้กระดาษข้างละ 1 ชิ้น (ขวา) และ (ซ้าย)
นำกระดาษด้าน A ทากาวเสียบสับหว่างต่อจากชั้นแรกของการเข้าอกให้ครบชั้นทำเหมือนกันทั้งปีกซ้ายและปีกขวา
 
     
     
  2. เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการเข้าปีกหงส์  
     
   
 

4. ขั้นตอนการเข้าหางหงส์

 
     
  1. ชั้นที่ 1 ใช้กระดาษ 6 ชิ้น
ชั้นที่ 2 ใช้กระดาษ 5 ชิ้น
ชั้นที่ 3 ใช้กระดาษ 4 ชิ้น
ชั้นที่ 4 ใช้กระดาษ 3 ชิ้น
ชั้นที่ 5 ใช้กระดาษ 2 ชิ้น
ชั้นที่ 6 ใช้กระดาษ 1 ชิ้น
นำกระดาษด้าน A ทากาวเสียบสับหว่างต่อจากชั้นแรกของการเข้าปีกให้ครบชั้น
 
     
     
  2. เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการเข้าหางหงส์  
     
   
 

5. ขั้นตอนการเข้าคอหงส์

 
     

 

1. นำกระดาษด้าน A ทากาวเสียบตรงกลางอก
ชั้นที่ 1 ใช้กระดาษ 1 ชิ้น
 
     
     
 

2. นำกระดาษด้าน A ทากาวเสียบตรงกลางด้านซ้าย
ชั้นที่ 2 ด้านซ้าย ใช้กระดาษ 1 ชิ้น
 

 
     
     
 

3. นำกระดาษด้าน A ทากาวเสียบตรงกลางด้านขวา
ชั้นที่ 2 ด้านขวา ใช้กระดาษ 1 ชิ้น

 
     
     

 

4. นำกระดาษด้าน A ทากาวเสียบตรงกลาง  
     
     

 

5. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 จนครบ 9 ชั้น ใช้กระดาษ 27 ชิ้นในการเข้าคอ แล้วบิดให้โค้งเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการเข้าคอหงส์  
     
   
 

6. ขั้นตอนการเข้าปากและติดตาหงส์

 
     

 

1. นำกระดาษสีขาวด้าน B 1 ชิ้นทากาวในช่องเสียบเข้าไปที่ส่วนปาก  
     
     
 

2เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการเข้าปากหงส์ดังภาพ

 
     
     
 

3. ติดลูกตาทากาว ทั้ง 2 ข้าง

 
     
     

 

4. ดูตำแหน่งลูกตาให้ตรงกันทั้ง 2 ข้าง  
     
     

 

5. ตัดกระดาษให้ได้ขนาดของฐานตัวหงส์ทากาวให้ทั่ว  
     
     

 

6. ปิดที่ฐานตัวหงส์ให้แนบสนิท  
     
     

 

7. เสร็จแล้วค่ะ...เราอาจจะหาแท่นวางสวย ๆ ที่มีขายตามร้านวัสดุอุปกรณ์งานประดิษฐ์ แล้วนำหงส์มาตั้งโชว์ จะดูดีสวยงามมากขึ้นไปอีกค่ะ  
     
 

ข้อแนะนำ

 
 
  • ในการเสียบกระดาษเพื่อประกอบเป็นตัวหงส์นั้น แนะนำให้ทากาวในช่องสำหรับเสียบทุกชิ้น

  • ในขั้นตอนของการเข้าีก เข้าหาง และเข้าคอหงส์ต้องใช้ความระมัดระวังในการดัด เพื่อให้ได้ความโค้งงอ แลดูเป็นธรรมชาติ และควรทำในขณะที่กาวยังไม่แห้งดี

 


 


copyright © 2002 archeep.com