สูตรน้ำยาต่างๆ 

 


สูตรที่ 1 ขี้เลื่อยเก่ากับผักตบชวา

           
                    วัสดุเพาะ
1 ขี้เลื่อยที่เพาะเห็ดในถุงพลาสติกหมดอายุแล้ว 150  ก้อน
2 ผักตบชวาสดหั่น 10  กิโลกรัม
3 แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลี 50  กรัม
4 เชื้อเห็ดฟางอายุ 10 วัน 10  ถุง

 วิธีปฏิบัติ
                        1. นำก้อนเชื้อที่เพาะเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อหรือเห็ดที่เพาะในถุงพลาสติกอื่น ๆ  ที่หมดอายุแล้ว เลือกก้อนเชื้อที่ไม่มีเชื้อราปนเปื้อน เช่น ไม่มีราเขียว ราดำ ราเหลือง ราสีชมพู และราขาวนวล ก้อนเชื้อควรผ่านการเปิดดอกมาแล้วในระยะเวลา ประมาณ 3-4 เดือน ไม่มีกลิ่นเน่าหรือแฉะน้ำ และไม่มีโรคแมลงทำลาย
                                 2. นำก้อนเชื้อมาบดให้แตกออกหยาบ ๆ โดยบางส่วนอาจมีความละเอียดบ้างเล็กน้อย ตรวจสอบความชื้น ให้มีความชื้นหมาด ๆ หรือใช้มือกำดูพอชื้นมือชื้นมือ  หรือมีความชื้นประมาณ 60% 
                                  3. ดำเนินการเพาะเห็ดฟางตามกรรมวิธีการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า จะได้เห็ดฟางจำนวน 10 ตะกร้า ผลผลิตเฉลี่ย 1.6 กิโลกรัม / 1 ตะกร้า โดยใช้เวลาในการเก็บผลผลิตประมาณ 6 วัน

ข้อสังเกต
 
   
                                1. ฤดูกาลเพาะเห็ดฟางควรเป็นฤดูร้อนหรือฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม)
                                    2. สถานที่เพาะควรมีความชุ่มชื้นและมีร่มเงาจากต้นไม้
                                    3. ขนาดดอกเห็ดฟางใหญ่มาก บางดอกมีน้ำหนักถึง 100 กรัม
                                    4. ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้เพาะเป็นเห็ดนางรม และเห็ดภูฐาน
                                     5. เก็บได้นาน 6 ครั้ง (6 วัน)
                                     6. วิธีเก็บให้ใช้มีดคัตเตอร์ตัดโคนดอกเห็ด ห้ามใช้มือบิดดอกเห็ด
                                     7. ดอกเห็ดฟางมีคุณภาพดีมาก มีโครงสร้างที่แข็งกรอบ น้ำหนักมากมีความสมบูรณ์มาก สะอาด มีความน่ารับประทานมาก

 
                                          

 

 copyright © 2002 archeep.com